PROJEKT ŽIVOT UVÁDZA
RUČNE VYRÁBANÉ VÝROBKY - KONCERTY - WORKSHOPY - DIVADLÁ - DOMÁCE PRODUKTY - PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO


INFORMÁCIE | PROGRAM | VÝROBCOVIA | WORKSHOPY | SLUŽBY | OBČERSTVENIE | FAQ


Workshopy, prednášky a diskusie
Súčasťou akcie sú workshopy, za ktoré sa prispieva individuálnym dobrovoľným príspevkom priamo lektorovi.
Rozpis a časy jednotlivých workshopov nájdete na informačnej tabuli na infostánku každý deň.
Workshopy a diskusie budú prebiehať od 09:00 ráno do 20:00 večer (ak nebude uvedené inak).
Mnohé workshopy sa budú prekrývať, preto si radšej dopredu premyslite, ktorých sa chcete zúčastniť.

Informácie a detailný popis workshopov bude zverejnený 20. júna 2019.